Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Špeciálne nátery

Naša firma sa zameriava aj na náročné prostredia, chemické prevádzky v ktorých realizujeme nátery s funkčnosťou podľa podmienok normy ISO 12-944 pri vysokej stálosti a ochrane konštrukcií, nádrží, nádob a iných zariadení na transport médií.

  • Na predpovrchovú úpravu používame vysokotlaké mokré technológie, ktoré zabezpečujú očistený, opieskovaný a zdrsnený podklad. Takto pripravený podklad je jednou zo základných podmienok kvalitnej povrchovej úpravy.
  • Aplikujeme náterové systémy reprezentované vysokosušinovými epoxidovými, polyuretánovými, polyesterovými, akrylátovými náterovými látkami firmy logo-jotun
  • Náterové látky aplikujeme vysokotlakým zariadením AIRLESS so zníženými stratami pri aplikácií.

Aplikovaný náterový systém NAVIGUARD v zásobníku na pitnú vodu

MENU