Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Rozvod požiarnej vody

Pri voľbe konkrétneho typu zariadenia sa hadicové systémy s hadicou s menovitou svetlosťou aspoň 25 mm montujú najmä:

 • v požiarnych úsekoch výrobných objektov (podľa STN 73 0804) a skladov (podľa STN 73 0845)
 • v požiarnych úsekoch (objektoch) s lineárnou rýchlosťou šírenia požiaru v1 > 1,2 m/min; bez ďalších preukazov sa vo vybraných prevádzkach môžu použiť hodnoty v1 podľa tabuľky B.1 v prílohe B
 • v objektoch alebo ich častiach navrhnutých ako:
  1. vnútorné priestory pre zhromažďovanie osôb (podľa STN 73 0831)
  2. budovy na ubytovanie skupiny OB 4 (podľa STN 73 0833)
  3. maloobchodné predajne a predajné sklady
  4. hromadné garáže
  5. výstaviská
  6. požiarne úseky v podzemných poschodiach, v ktorých je počet osôb podľa STN 73 0818 vyšší než 10
  7. požiarne úseky s vysokým požiarnym zaťažením (p > 120 kg/m2 )

V ostatných požadovaných prípadoch stačí nainštalovať hadicové systémy s menovitou svetlosťou hadice aspoň 19 mm. Hadicové systémy sa majú montovať vo výške 1,3 metra nad podlahou (merané k ventilu zariadenia). Dispozične musia byť umiestnené tak, aby k nim bol ľahký prístup a dvierka sa mohli otvoriť o 180°. Pri inštalácii je potrebné zabezpečiť prívod vody, aby v najmenej priaznivom mieste umožnilo pretlak minimálne 0,2 MPa.

Ukážka montáže rozvodu vnútornej požiarnej vody vo výrobných objektoch

MENU