Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Firma  HUKOFLEK vznikla  8. 3. 1995 ako fyzická osoba. Odkúpením obchodného podielu sa v roku 2009 stala spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Spoločnosť hukoflek group, s. r. o.  je spoločnosť, ktorá svojim vznikom nadviazala na firmy, ktoré ponúkajú komplexný protipožiarny  servis cez spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu až po kolaudáciu stavby. Uvedené zahŕňa široký okruh činností, vrátane spracovania dokumentácie a projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a samotnú realizáciu( protipožiarne nátery, protipožiarne upchávky, požiarne uzávery, hydrantová sieť, núdzové osvetlenie, inštalácia hasiacich prístrojov atď.)

Spoločnosť zakladá na bohatých skúsenostiach vedenia spoločnosti s výstavbou veľkých stavebných investícií na Slovensku, pričom venuje mimoriadnu pozornosť výberu zamestnancov všetkých profesií v nadväznosti na profesionálne skúsenosti jednotlivcov a ich úspechy v minulosti.

Spoločnosť  hukoflek group, s. r. o. v rámci komplexnosti služieb ponúka, dodáva a zabezpečuje v rámci “full service” súvisiacu poradenskú a konzultačnú činnosť. Vo svojej činnosti sa orientuje predovšetkým na komplexné a vysoko odborné projekty.

Práve táto skutočnosť umožňuje spoločnosti hukoflek group, s. r. o. ponúknuť klientom vysoko kvalitné služby, spojené so všetkými stupňami požiarnej bezpečnosti, pričom sa berie ohľad na hľadanie najefektívnejších riešení a alternatív, čo vedie vždy k cieľu znižovania investičných nákladov a následnej spokojnosti klienta pri zachovaní všetkých kvalitatívnych a funkčných požiadaviek na stavbu.

MENU