Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Kategória: Protipožiarne nátery

Protipožiarne nátery

Aplikujeme nehorľavé, vypeňovacie protipožiarne nátery na oceľ, drevo a betón. Slúžia k protipožiarnej ochrane nosných stavebných konštrukcií pred účinkami požiaru. Protipožiarne nátery majú predpísané skúšky podľa STN-EN a sú riadne certifikované.

MENU