Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Kategória: Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Komplexné riešenia v oblasti ochrany pred požiarmi preventívne protipožiarne prehliadky školenia a odborné prípravy vypracovanie a udržiavanie dokumentácie určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

MENU