Okružná 9, 972 51 Handlová+421 905 322 339hukoflek@hukoflek.sk

Požiarna izolácia vzduchotechnického potrubia

Opis systému

Izolačný systém pre zvýšenie požiarnej odolnosti VZT potrubie s využitím izolačných materiálov Ultimate Protect. Jednovrstvovým kladením izolácie je možné docieliť požiarnu odolnosť 15 až 120 minút pre zvislú i vodorovnú orientáciu u štvorhranných aj kruhových potrubí pri tepelnej expozícii zvonku(Vedenie typu A podľa EN 1366-1) i zvnútra (potrubie typu B podľa EN 1366-1).

Vzduchotechnické potrubie

Pre VZT potrubie bude použitý pozinkovaný plech minimálnej hrúbky 0,7 mm (štandardná hrúbka pre štvorhranné potrubie podľa DIN 24190, pre kruhové potrubia podľa DI N 24145), jednotlivé segmenty štvorhranného potrubia spojené prírubami výšky 30 mm, segmenty kruhového potrubia vyrobené zošpirálovo zvinutého galvanizovaného oceľového plechu a spojené vsuvkami. Potrubie musí byť vykonané tak, aby bola zaistená jeho maximálna vzduchotesnosť. Medzi príruby štvorhranného potrubia (vo vsuvke kruhového potrubia) je nutné vložiť utesňovacie pásky, prípadne požiarne odolný tmel. Prírubu štvorhranného potrubia je navyše potrebné pevne zovrieť sťahovacími svorkami so skrutkami M8 v maximálnej rozstupe 265 mm. Každý segment štvorhranného potrubia je v strede vystužený oceľovou trubkou priemeru 16 mm. Rovnaká výstuha sa do potrubia použije v mieste delenia požiarnych úsekov. Kruhové potrubie je bez vnútorného vystuženie.

Stavebné závesy

Štvorhranné VZT potrubie zavesené pomocou závitových tyčí a nosných profilových líšt (U-profiloch Hilti 30 x 30 x 3 mm alebo ekvivalent). Závesy sú umiestnené s max rozstupom 1250 mm a cca 50 mm od spoje potrubí. Závesná tyč je umiestnená pod izoláciou.Kruhové vodorovné VZT potrubie zavesené kruhovými objímkami. Systém je vynášaný závitovými tyčami M8, ktoré sú doplnené o spojovací materiál daného závesného systému. Závesy sú umiestnené s max rozstupom 1250 mm a cca 50 mm od spoje potrubí. Objímka je krytá izoláciou, závitové tyče sa neizolujú.

IzoláciaIzolácia štvorhranného vzduchovodu je vykonaná doskami

U Protect Slab 4.0. Pre kruhové potrubia sa používajú rohože na pletive U Protect Wired Mat4.0. Hrúbka izolácie sa líši v závislosti na požadovanej požiarnej odolnosti. Oba typy materiálu z minerálnej vlny Ultimate majú objemovú hmotnosť 66 kg/m3. Štandardne dodávaný materiál s hliníkovým polepom. Dosky alebo rohože na pletive bez povrchovej úpravy alebo s kašírovaním netkanou sklenou textíliou dodávame len na vyžiadanie pri splnení minimálneho odberového množstva. Pri kladení izolácie je nutné jednotlivé kusy dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Ak je použitá doska s hrúbkou izolácie menšia než 60 mm, nad prírubu sa umiestni pásik druhej vrstvy izolácie šírky 120 mm. Ak sú u štvorhranného potrubia použité dosky s hliníkovým polepom, tak sa po dokončení izolačného obkladu hliníkovou páskou prelepujú jednak obvodové škáry medzi izolačnými doskami a aj rohové škáry. Izolácia sa ku čtyřhrannému potrubia kotviaprivarovacími tŕne s klobúčikmi, spojenie dosiek medzi sebou v rohoch sa vykonáva požiarnymi vrutmi o dĺžke rovnej dvojnásobku hrúbky izolácie.U kruhového potrubia sú priečne spoje rohoží na pletive stiahnuté prekrútením priliehajúcich okrajov pletiva do seba alebo spojené C háčiky v rozstupe50 mm. Rohože na pletive nevyžadujú kotvenie izolácie k potrubiu tŕne.

Privarovacie Tŕne

Izolácia je ku štvorhrannému potrubie kotvená tŕňom o min. Ø 2,7 mm, opatrenými oceľovým klobúčikom o min. Ø 30 mm. Orientačný počet tŕňov je cca 20 kusov/m2, horná doska sa nekotví tŕňom, len sa k bočným doskám pripevní požiarnymi vrutmi. Vzdialenosť tŕňov od hrany dosiek a spojov je 80 mm, maximálna vzdialenosť medzi tŕňmi je 260 mm. Rohože na kruhových potrubiach nevyžadujú kotvenie tŕňmi.

Požiarna upchávka

Medzera medzi neizolovaný potrubím a požiarne deliacu konštrukciou je vyplnená rovnakým izolačným materiálom, ktorým sa izoluje zvyšok potrubia. Hrúbka izolačného materiálu musí byť väčšia ako medzera, vďaka stlačiteľnosti výrobku tak dôjde k maximálnemu vyplnenie medzery. Ak sa ako výplňový materiál používa rohož na pletive, cez vyplnením medzery sa z rohože odstráni pletivo.Následne je obvod požiarnej upchávky zakrytý intumescentným náterom Protect BSF v hrúbke minimálne 2 mm. Orientačná spotreba zpeňujúceho náteru je 0,4 kg / m dĺžky požiarnej upchávky (táto hodnota platí pre šírku požiarne upchávky 50 mm; v prípade menšieho rozmeru požiarnej upchávky je spotreba adekvátne nižšia).

Potrubie je v mieste požiarnej upchávky z vonkajšej strany vystužené oceľovými L-profily 30 x 30 x 3 mm. Vodorovné profily u štvorhranného potrubia o dĺžke rovné šírke otvoru + 340 mm sú na oboch stranách kanála pripevnené k podpernej konštrukcii oceľovými vrutmi 7,5 x 60 mm. Zvislý profil má výšku rovnú výške VZT potrubie. L-profil je k potrubiu prinitované po vzdialenosti cca 100 mm (nity 3,2 x 10 mm).

Dĺžka L-profilu pre kruhové potrubie je o 100 mm väčší ako je priemer prestupu. L-profily sú ku kanálu pripevnené cez montážny objímku 30 x 2 mm samoreznými vrutmi 3,2 x 10 mm. Po stranách je potrubie fixované k dvom L-profilom dĺžky 250 mm k objímke skrutkami M8. Každý L-profil je k podpernej konštrukcii pripevnený oceľovými vrutmi 7,5 x 60 mm na koncoch profilov.

Vrstva izolácie priliehajúce k požiarne deliacu konštrukciu je k nej prilepená nehorľavým lepidlom Protect BSK. Orientačná spotreba lepidla predstavuje 1,4 kg / m dĺžky požiarne upchávky. Táto spotreba platí pre hrúbku izolácie 100 mm. V prípade menšej hrúbky izolácie je spotreba adekvátne nižšia (napr. pre izoláciu hrúbky 50 mm činí 0,7 kg / m).

Požiarna klasifikácia

Požiarna izolácia Ultimate Protect boli skúšané v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI), protokol o klasifikácii bol vydaný spoločnosťou Pavus, as, autorizovanou osobou AO 216. Na vyžiadanie je k dispozícii protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti. Protipožiarny systém bol odskúšaný podľa EN 1366-1 (tepelná expozícia z vonkajšej aj vnútornej strany potrubia). Protokol o klasifikácii je podľa tejto normy možné aplikovať do maximálneho rozmeru potrubia 1250 x 1000 mm alebo pre Ø 1000 mm.

MENU